Pomohli sme  >  Vivien Janka Vrábeľová

Vivien Janka Vrábeľová

Meno žiadateľa:Vivien Janka Vrábeľová
Forma pomoci:príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Liberta, n.o. v Košiciach
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Vivienka má 5 rokov. Narodila sa s Downovým syndrómom a s niekoľkými pridruženými diagnózami. Vivienka je nechodiaca, nerozpráva, má značne oslabený psychomotorický a rečový vývin. Je však veselé usmievavé dievčatko a má veľmi rada spoločnosť.