Pomohli sme  >  Súkromnná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Žilina

Súkromnná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Žilina

Meno žiadateľa:Súkromnná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom, Žilina
Forma pomoci:Zakúpenie špeciálnej didaktickej pomôcky SNOEZELEN ® Sound to Sight Showtime™ Sensory Room Wall Panel by ROMPA ®
Poskytnutá výška príspevku:1500 Eur

Panel rozvíja komunikačné zručností detí s autizmom. Reaguje na zmeny výšky a intenzity hlasu a vytvára pre dieťa neustále sa meniaci zmyslový zážitok pútavo, interaktívne a obohacujúco. Podporuje učenie, skúmanie a pocit sebaistoty. Je to skvelá pomôcka na terapiu a výučbu aj pre deti, ktoré sú neverbálne – umožňuje im komunikovať so svojími rovesníkmi hravou formou.