Pomohli sme  >  Sofia Nigriniová

Sofia Nigriniová

Meno žiadateľa:Sofia Nigriniová
Forma pomoci:príspevok za účelom čiastočného pokrytia nákladov spojených s nákupom biologickej liečby RECONVEL
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Sofia má 13 rokov. Má DMO a ďalšie pridružené diagnózy. Liečba prípravkom RECONVEL spočíva v obnove poškodených buniek v jednotlivých orgánoch. Tento základ umožnuje riešiť širokú škálu ochorení a poškodení v organizme.