Pomohli sme  >  Sabínka Fajnorová

Sabínka Fajnorová

Meno žiadateľa:Sabínka Fajnorová
Forma pomoci:príspevok na rehabilitácie v zariadení MediCSam s.r.o. v Starej Turej
Poskytnutá výška príspevku:1500 Eur

Sabínka má 7rokov. Je nechodiaca, nerozpráva.  Jej diagnóza je 3- komorový hydrocefalus, mutácia v géne, zlý zrakový kontakt, psychomotorické zaostávanie.

V MedicSam s.r.o. centre sa Sabínke venuje ABA terapeutka, ktorá rozvíja jej jemnú motoriku a schopnosť komunikácie. Dve fyzioterapeutky s ňou cvičia denne 1,5 hodiny a má 30 minútovú reflexnú masáž. Taktiež počas cvičenia absolvuje aj snoozolen.