Pomohli sme  >  Rastislav Janech

Rastislav Janech

Meno žiadateľa:Rastislav Janech
Forma pomoci:Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Medicsam Asociácia
Poskytnutá výška príspevku:1500 Eur

Rastík je mladý 19 ročný muž, ktorého v živote sprevádza autizmus, mentálny deficit, expresívna porucha reči a ďalšie diagnózy. V apríli 2022 absolvoval operáciu chrbtice a odporúčanie od  lekárov znie- dlhodobo rehabilitovať.