Pomohli sme  >  Miška Chylíková

Miška Chylíková

Meno žiadateľa:Miška Chylíková
Forma pomoci:Príspevok na 10 terapií v hyperbarickej komore v centre ADOS v Ružomberku a dar v podobe výživového doplnku Karnozín Extra
Poskytnutá výška príspevku:797 Eur

Miška má 4 roky a v jej živote ju sprevádza detský autizmus. Je neverbálna, bez porozumenia s inkontinenčnými problémami. Je však veľmi empatická, má rada pohladenie I objatie.