Pomohli sme  >  Martin Kubíni

Martin Kubíni

Meno žiadateľa:Martin Kubíni
Forma pomoci:Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Liberta, n.o. v Košiciach
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Martinko má viacnásobné zdravotné postihnutie. Je to usmievavý chlapec, je ležiaci, pretáča sa, sedí v tureckom sede, vyjadruje kladné a záporné emócie, hrá sa. Navštevuje špeciálnu základnú školu. V jeho 10 rokoch mu v nemocnici v Prahe na základe vyšetrení stanovili diagnózu Peroxyzomálny L- bifunkčný enzým mutácie v EHHADH génu. Je prvý človek na svete s touto diagnózou.