Pomohli sme  >  Martin Kováčik

Martin Kováčik

Meno žiadateľa:Martin Kováčik
Forma pomoci:príspevok na rehabilitačný pobyt v HENDI CENTRE s.r.o. v Piešťanoch
Poskytnutá výška príspevku:900 Eur

Martinko má 19 rokov. Je na vozíku a jeho diagnóza je Detská mozgová obrna – kvadruspastická forma. Nechodí, nerozpráva, no povie pár slov a rozumie veľa veciam.