Pomohli sme  >  Lukáš Ďurina

Lukáš Ďurina

Meno žiadateľa:Lukáš Ďurina
Forma pomoci:príspevok za účelom pokrytia nákladov spojených s rekonštrukciou kúpeľne na bezbariérovú
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Lukáško má 13 rokov, DMO, detský autizmus a ďalšie pridružené diagnózy. Navštevuje trikrát týždenne špeciálnu ZŠ pre deti s autizmom v Košiciach. Pre poruchu koordinácie a celkovú nesamostatnosť je odkázaný na celodennú starostlivosť svojej mamy.