Pomohli sme  >  Kristián Kredátus

Kristián Kredátus

Meno žiadateľa:Kristián Kredátus
Forma pomoci:Príspevok za účelom pokrytia nákladov spojených s absolvovaním rehabilitačného pobytu v Prírodných jódových kúpeľoch Číž
Poskytnutá výška príspevku:500 Eur

Kristián má 12 rokov a narodil sa s DMO - spastická diplégia. Prejavuje sa u neho aj psychomotorické zaostávanie. Voda  v kúpeľoch mu pomáha na spazmy, zmäkčuje mu jazvy, nakoľko má transplantovanú kožu v dôsledku ťažkej otravy krvi po narodení a hlavne  má v tejto teplej vode voľnosť pohybu, keďže má choré nohy.