Pomohli sme  >  Jozef Čonka

Jozef Čonka

Meno žiadateľa:Jozef Čonka
Forma pomoci:príspevok na čiastočné pokrytie nákladov spojených s operačným zákrokom Ulzibat v Centermed Kraków sp. z o.o v Poľsku
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Jožko má 13 rokov a má diagnózu DMO, spastická diparéza dolných končatín. Má ťažkosti s kĺbmi – skrúcajú sa mu, kriví sa mu chrbtica  a skracuje svalstvo.