Pomohli sme  >  Jakub Rodák

Jakub Rodák

Meno žiadateľa:Jakub Rodák
Forma pomoci:Príspevok na kanisterapiu v Detskom Centre Havino
Poskytnutá výška príspevku:600 Eur

Jakubko je 11 ročný chlapec s Aspergerovým syndrómom. Je živé, hyperaktívne dieťa, ktoré ma vzhľadom na svoj problém so socializáciou mnohé ťažkosti medzi vrstovníkmi a teda v škole i na krúžkoch. Túži po kolektíve a spoločnosti detí, avšak bez adekvátnej pomoci skúseného asistenta medzi nimi veľmi často zlyháva. V spoločnosti psíkov sa dokáže výrazne upokojiť a redukujú jeho stres. Sám sa danej terapie dožaduje a je to miesto, ktoré mu neskutočne pomáha a ktoré má veľmi rád.