Pomohli sme  >  Jakub Bukovan

Jakub Bukovan

Meno žiadateľa:Jakub Bukovan
Forma pomoci:Príspevok na rehabilitácie v centre PHYSIO CANIS, o.z. v Žiline
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Jakubko má Downov syndróm. Narodil o mesiac skôr s vrodenou chybou srdiečka, nedovyvíjanými pľúcami a s nepriechodným hrubým črevom. Má za sebou už štyri operácie. Ešte nechodí, nerozpráva, je hyponotonický. Aby Jakubko napredoval,  musí  veľa cvičiť.