Pomohli sme  >  Filip Zavadzan

Filip Zavadzan

Meno žiadateľa:Filip Zavadzan
Forma pomoci:Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre PHYSIO CANIS v Žiline
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Filipko je dieťa z komplikovaného rizikoveho tehotenstva. Od narodenia musí cvičiť a navštevovať rehabilitácie a fyzioterapeutické intervencie, aby sa mu neskracovali šľachy a neobmedzila sa funkčnosť rúk a nôh.