Pomohli sme  >  Filip Ďaďan

Filip Ďaďan

Meno žiadateľa:Filip Ďaďan
Forma pomoci:Príspevok na rehabilitačný pobyt v HENDI CENTRE s.r.o. v Piešťanoch
Poskytnutá výška príspevku:900 Eur

Filipko má 4,5 roka a žije s diagnózou Downov syndróm. Táto diagnóza priniesla jeho rodičom veľa problémov a prekážok, no snažia sa s nimi bojovať aj pomocou absolvovania rôznych terapeutických pobytov.