Pomohli sme  >  Emma Čižmárová

Emma Čižmárová

Meno žiadateľa:Emma Čižmárová
Forma pomoci:Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre Vôľa žiť v Kežmarku
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Emmka má zriedkavé neurodegeneratívne ochorenie, ktoré jej spôsobuje ukladanie železa v mozgu. To zapríčiňuje, že má stredne ťažkú až ťažkú mentálnu retardáciu, psychomotorický vývoj na úrovni jedného roka. Nerozpráva, je plne plienkovaná. Jediné čo jej pomáha, sú rehabilitácie a terapie so špeciálnymi pedagogičkami.