Zo života nadácie  >  Deň Nadácie 2024

Deň Nadácie 2024

V sobotu 25. júna 2024 sme zorganizovali tretí ročník podujatia s názvom Deň Nadácie Iný Svet. Hlavným cieľom bolo opäť vytvoriť priestor pre spoločenské stretnutie, športové aktivity a najmä radosť a pocit úspechu a prijatia v spoločnosti pre všetkých – či deti so zdravotným znevýhodnením, bežné deti, malých i veľkých.

Tentokrát prišlo viac ako 140 hostí. Slniečko krásne svietilo, guláš rozvoniaval, jedla i pitia bolo dostatok.

No najmä sme si všetci spoločne opäť vytvorili rodinnú atmosféru plnú prijatia, radosti, smiechu, športových úspechov.


Ďakujeme všetkým zúčastneným za úžasnú atmosféru - spoločnosti IS - Industry Solutions, a.s. za finančné zabezpečenie, tímu Fatra Ski za organizáciu aktivít, pani Ľubici Bátoryovej z centra Physio Canis za canisterapiu a Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline za poskytnutie priestorov.

Tešíme sa na budúci ročník !!!