Pomohli sme  >  Centrum Naša chalúpka, o.z.

Centrum Naša chalúpka, o.z.

Meno žiadateľa:Centrum Naša chalúpka, o.z.
Forma pomoci:príspevok na rehabilitácie
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Centrum Naša chalúpka o.z. sa venuje deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením  - od detskej mozgovej obrny až po autizmus. Rehabilitácie sú individuálne prispôsobené ľuďom s hendikepom a pomáhajú zlepšovať zdravotný stav, zvyšujú kondíciu, rozvíjajú kognitívne, rečové schopnosti, jemnú i hrubú motoriku.