Pomohli sme  >  Alexander Santiago Vomáčka

Alexander Santiago Vomáčka

Meno žiadateľa:Alexander Santiago Vomáčka
Forma pomoci:Príspevok na rehabilitačný pobyt v centre PHYSIO CANIS v Žiline
Poskytnutá výška príspevku:1000 Eur

Alexík má Detský autizmus a veľmi ťažko zvláda odlúčenie od mamy. Aj preto zatiaľ nenavštevuje materskú školu. Pomocou canisterapie sa mu po malých krôčikoch darí zvládať náročné situácie.